Vyhlášky

OZV 7/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 4/2020 o místním poplatku z pobytu

OZV 2/2020 o místním poplatku ze psů

OZV 1/2020 -o stanovení systému třídění, ukládání, ... odpadů

OZV 3/2019 poplatky za odpady

OZV 2/2015, o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu

Obecní závazná vyhláška o vedení technické mapy obce č. 1/2014