Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2016 - místní poplatek za odpady

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště 2/2015, o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu

Obecní závazná vyhláška o vedení technické mapy obce č. 1/2014

Vyhláška k územnímu plánu