OZV 2/2015, o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu

Přílohy

[Adobe PDF | 523,1 kB]
Obecně závazná vyhláška 2/2015 o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu [›]
[Adobe PDF | 1,96 MB]
Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy obce [›]